Ordförande
Gert Strandh – 0703020921
g.strandh@gmail.com

Sekreterare
Anna-Lena Engsmo – 0706391580
annalena.engsmo@tele2.se

Kassör
Hans Dahl – 0705943289
dahl.hans@outlook.com

Ledamöter
Håkan Håkansson – 0708672444
Marita Högberg – 0703209266
Karolina Jimson – 0702762345
Joakim  Willysson – 0702180172  (suppleant)

Musikalisk ledare
Leif Pettersson – 0723019434
leif.pettersson@ravemalafriskola.se